fredag 25 mars 2011

Våfflan kommer från tyskan.

Nu var det dags att stilla språknördens hunger och leta lite bland våfflorna. SAOB har inte kommit till bokstaven 'v' än, så där kan vi inte leta. Däremot finner vi en utläggning i Svensk etymologisk ordbok, som finns inscannad och tillgänglig på nätet. Fantastiskt. För den som inte orkar läsa och bena ut själv skulle jag sammanfatta och förenkla det, utan att gå för långt bak, ungefär så här:

Av allt att döma verkar ordet våffla var inlånat från tyskan och härstamma från wabe, tyska för honungskaka. Honungskakan är den honungsfyllda vaxkakan som kan återfinnas i en bikupa. Likheten med en våffla är slående, därav avledningen från wabe till waffel. Denna waffel har sedan lånats in i svenskan och ordboken ger belägg så tidigt som 1642. Man kan notera växling mellan 'å' och 'a', vilket förklaras med att ordet kan ha lånats in vid olika tillfällen. Som sagt, förenklat utbenat. Det vi kan säga för att sammanfatta är väl att våfflan kommer från tyskan.


Lilla våffelordlistan då.

Tyska (som vi just sett): Waffel
Engelska: waffle
Franska: gaufre (fem.)
Italienska: cialda (fem.)
Spanska: gofre (mask.)
Någon som vill bidra med fler? 1 kommentar: