torsdag 15 april 2010

Ur: Svensk Rättstafnings-Lära.

Är det någon där ute i cyberspace som känner sig lite osäker på hur man stavar några av svenskans vokalljud? Det är inte så svårt. Jag delar här med mig en liten godbit av Carl Jonas Love Almqvists Svensk Rättstafnings-Lära från 1829. Jag citerar:

Regel 1.

Ljuden a, e, i, o, u, y, ö, tecknas med bokstäfverna a, e, i, o, u, y, ö.

Emedan stafningen här är alldeles naturlig, faller den af sig sjelf för Gossens öga och tanke, hvarföre den icke behöfver genom enkom öfning inskärpas.