lördag 11 juni 2011

Om ords användningsområden.

Jag har tidigare berättat om kvinnan som undrade om det var viktigt att på en språktenta stava orden helt rätt, eller om det räckte med att tänka rätt från början, och visat min ståndpunkt med ett exempel från verkliga livet. Givetvis bör man kunna skilja på rätt och fel. Man bör även ha klart för sig vad det finns för betydelseskillnader mellan ord som är snarlika och när det passar att använda vad. Detta skulle jag vilja illustrera med ännu ett exempel från verkliga livet.

Pärlan är, som barn bör få vara, en stundtals livlig liten kille. När följande utspelade sig tror jag han var runt 5 år eller så. Han var på extra busigt humör och röjde runt med sin lekfullhet som efter ett tag blev för mycket för hans farmor, varpå hon säger strängt:


- Nu får du faktiskt ta och lyda mig!


Pärlan stannar upp i sin lek och blir allvarlig. Han spänner ögonen i sin farmor och säger bestämt:


- Farmor!
Djur lyder. Barn lyssnar.

Pärlan visar här att han lärt sig något viktigt: att olika ord har olika användningsområden. Två ord må vara snarlika, synonyma, men det kan vara så att de bör användas i olika sammanhang. Sådant bör man lära sig när man lär sig ett nytt språk, och i användandet av sitt eget modersmål också för den delen. Detta kan givetvis variera mellan talare, men vi är överens om rätt mycket. Vem lyder och vem lyssnar i din värld?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar