söndag 17 april 2011

Själv med din själ.

Kära människa, får jag ställa dig några frågor? Är du lycklig? Är du trygg? Vågar du vara ensam?

För mig är lycka, trygghet och ensamhet tre faktorer som går hand i hand i hand. Människor kan komma och gå i ditt liv. Vissa springer snabbt förbi. Andra knackar på, men kliver inte ens in. Somliga lämnar dig med frågor och olycka. Andra ger dig svar och tillfällig trygghet. En del stannar länge och lämnar bestående intryck innan de försvinner. Givetvis finns det de som är där för alltid. Men för människor finns inga garantier. Vi lever, utvecklas, dras åt olika håll. Svävar ibland iväg. Rycks kanske ifrån. Den fysiska människan är inte så stabil och fast som hon utger sig att vara.

Stabil och närvarande är däremot alltid din själ - så länge du låter den grunda sig, växa och bli ett med dig. Jag tycker även att du ska låta andra själar fastna i ditt liv, bli ett med dig. Ta vara på sådana själar som ger dig styrka och glädje - låt dem bo med dig, spara dem i ditt hjärtas vackraste vrå. Men kom ihåg, att det är du som bestämmer. Med dina tankar, med din inställning, med hela ditt väsen.

Le mot dig själv. Le inifrån dig själv. Le med ditt hjärta. Le med din själ. Det kommer att bringa dig lycka. Det kommer att ge dig trygghet. Och du kommer aldrig att vara ensam. Du kommer alltid att våga vara själv, för du vet att du har med dig det absolut viktigaste i ditt liv: din själ.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar